REGULAMIN

1.Internetowy sklep z muzyką METALSHOP jest prowadzony przez firmę KARLOS, ul. Kozanowska 93, 54-152 Wrocław, wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, REGON 930543344, NIP 8970005717 i działa w sieci Internet pod adresem www.metalshop.cba.pl.

2.Przedmiotem działalności sklepu Metalshop jest sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej

www.metalshop.cba.pl, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.metalshop.cba.pl w ten

sposób, że Klient po wybraniu odpowiedniego dla siebie produktu i kliknięciu na jego cenę dodaje go do tzw."koszyka", a

następnie po kliknięciu przycisku "zamów" przenoszony jest automatycznie do formularza zamówienia.

4.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz

produktów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób i czas dostawy.

5.W przypadku wydłużenia się przewidywanego czasu realizacji Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany i podejmie

decyzję, co do dalszego postępowania (np. wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).

6.Dla różnych produktów istnieją różne terminy realizacji zamówienia. Terminem realizacji zamówienia jest czas upływający od

chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania produktu przez sklep. Czas realizacji jest określony dla każdego produktu

indywidualnie i podany jest na stronie wraz z jego ceną. Terminy realizacji zamówień w sklepie METALSHOP liczone są w dniach

roboczych i kształtują się w sposób następujący:
a) 1- 3 dni roboczych - realizowane są zamówienia na produkty znajdujące się w magazynie sklepu.
b) 3 - 14 dni - realizowane są zamówienia na produkty znajdujące się w magazynach naszych dostawców.

Termin realizacji podany przy każdym produkcie, jest wiążący w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega

sobie prawo niezrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych, jak m.in. brak produktu u producenta (wyczerpany nakład). O

wznowieniu nakładu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie, po otrzymaniu takiej informacji przez sklep.

7.Zamówione produkty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Termin otrzymania przesyłki = termin realizacji zamówienia +

czas dostawy przez Pocztę Polską.

8.Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych produktów doliczany jest koszt spedycji zależny od wybranego

sposobu dostawy i formy płatności. Cena podana przy każdym produkcie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta

zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych

produktów do oferty sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

9.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
- zapłata przy odbiorze przesyłki: pobranie,
- przelew bankowy,
- PayPal
W przypadku Klientów mieszkających poza granicami Polski płatność możliwa jest poprzez system PayPal, przelewem do polskiego

banku lub poprzez system Western Union. Koszt dostawy poza granicami kraju wyliczany jest indywidualnie.

10.Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT powinien przesłać na adres sklepu

METALSHOP upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

11.W przypadku zakupu za naszym pośrednictwem biletów na koncerty, wymagamy od Klienta wpłaty przed wysyłką całości wartości

złożonego zamówienia. Zamówienie oprócz biletów może zawierać wyłącznie produkty, dla których czas realizacji nie przekracza

3 dni.
Po otrzymaniu wpłaty wartości całego zamówienia oraz kosztu przesyłki niezwłocznie przygotowujemy i wysyłamy przesyłkę na

wskazany w zamówieniu adres Klienta. Zamówienia, w których skład wchodzą bilety, bez dokonanej z góry wpłaty nie będą przez

nas realizowane.

12.W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien niezwłocznie poinformować sklep

e-mailem na adres ppproductions@tlen.pl. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określa Procedura rozpatrywania reklamacji

stanowiąca integralną cześć tego Regulaminu. Towar zostanie wymieniony na wolny od wad najszybciej jak będzie to możliwe. W

przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. wyczerpany nakład) sklep zaproponuje w zamian inny towar lub zwróci Klientowi

równowartość ceny wadliwego towaru.

13.W przypadku gdy klient nie odbierze przesyłki wysłanej zgodnie ze złożonym zamówieniem, sklep METALSHOP zastrzega sobie

prawo do zablokowania konta klienta na www.metalshop.cba.pl oraz do naliczenia przed ponowną wysyłką potrójnej stawki kosztu

przesyłki ( koszt nadania przesyłki + koszt zwrotu przesyłki + koszt ponownej wysyłki ).
Klienci posiadający zablokowane konto nie będą mogli złożyć nowego zamówienia do czasu odblokowania konta. W celu

odblokowania konta klient zobowiązany jest do dokonania przed ponowną wysyłką przelewu wartości zamówionych płyt oraz kosztów

przesyłki.

14.Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z produktu kupionego w sklepie

METALSHOP w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, bez podania przyczyn rezygnacji. Rezygnacja możliwa jest tylko wtedy, gdy

produkt nie był używany, kopiowany ani w żaden inny sposób naruszony. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie

przysługuje konsumentowi w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów

komputerowych po usunieciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu.

Szczegółowy tryb postępowania w przedmiocie odstąpienia Klienta od umowy opisuje Procedura odstąpienia od umowy będąca

integralną częścią tego Regulaminu.

15.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a sklepem METALSHOP reprezentowanym przez firmę KARLOS, ul. Kozanowska 93,

54 - 152 Wrocław. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez

wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, paragonu lub specyfikacji zamówienia.

16.Umowa zawierana na podstawie przepisów prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim.

17.W sprawach rozstrzygania sporów mogących powstać na tle tej umowy właściwy jest sąd wskazany w przepisach Kodeksu

Postępowania Cywilnego.

18.Niniejszy regulamin zakupów obowiązuje wyłacznie klientów indywidualnych dokonujących zakupów detalicznych. Regulamin nie

ma zastosowania dla transakcji z klientami dokonującymi zakupów hurtowych, do dalszej odsprzedaży.

19.Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.metalshop.cba.pl tj. z dniem 01 stycznia 2015 roku.


Nasz adres:
KARLOS
ul. Kozanowska 93
54 - 152 Wrocław


NIP: 8970005717
REGON:930543344


Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas.