REGULAMIN

1.Internetowy sklep z muzyką METALSHOP jest prowadzony przez firmę METALSHOP Krzysztof Walkowiak, ul. Kozanowska 93, 54-152 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 8942641364 , REGON: 369034639 i działa w sieci Internet pod adresem www.metalshop.cba.pl.

2.Przedmiotem działalności sklepu Metalshop jest sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej
www.metalshop.cba.pl, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.metalshop.cba.pl w ten sposób, że Klient po wybraniu odpowiedniego dla siebie produktu i kliknięciu na jego cenę dodaje go do tzw."koszyka", a następnie po kliknięciu przycisku "zamów" przenoszony jest automatycznie do formularza zamówienia.

4.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz produktów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób i czas dostawy.

5.W przypadku wydłużenia się przewidywanego czasu realizacji Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję, co do dalszego postępowania (np. wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).

6.Dla różnych produktów istnieją różne terminy realizacji zamówienia. Terminem realizacji zamówienia jest czas upływający od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania produktu przez sklep. Czas realizacji jest określony dla każdego produktu
indywidualnie i podany jest na stronie wraz z jego ceną. Terminy realizacji zamówień w sklepie METALSHOP liczone są w dniach roboczych i kształtują się w sposób następujący:
a) 1- 3 dni roboczych - realizowane są zamówienia na produkty znajdujące się w magazynie sklepu.
b) 3 - 14 dni - realizowane są zamówienia na produkty znajdujące się w magazynach naszych dostawców.

Termin realizacji podany przy każdym produkcie, jest wiążący w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega
sobie prawo niezrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych, jak m.in. brak produktu u producenta (wyczerpany nakład). O wznowieniu nakładu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie, po otrzymaniu takiej informacji przez sklep.

7.Zamówione produkty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów In Post lub kuriera. Termin otrzymania przesyłki = termin realizacji zamówienia + czas dostawy przez wybranego operatora.

8.Firma METALSHOP Krzysztof Walkowiak nie jest płatnikiem VAT (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o Vat). Do wartości zamówionych produktów doliczany jest koszt spedycji zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności. Cena podana przy każdym produkcie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

9.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
- zapłata przy odbiorze przesyłki: pobranie,
- przelew bankowy,
- PayPal
W przypadku Klientów mieszkających poza granicami Polski płatność możliwa jest poprzez system PayPal lub przelewem do polskiego banku. Koszt dostawy poza granicami kraju wyliczany jest indywidualnie.

10.Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. Klient, który chce otrzymać fakturę powinien przesłać na adres sklepu METALSHOP upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Firma METALSHOP Krzysztof Walkowiak nie jest płatnikiem VAT (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o Vat).

11.W przypadku zakupu za naszym pośrednictwem biletów na koncerty, wymagamy od Klienta wpłaty przed wysyłką całości wartości złożonego zamówienia. Zamówienie oprócz biletów może zawierać wyłącznie produkty, dla których czas realizacji nie przekracza 3 dni.
Po otrzymaniu wpłaty wartości całego zamówienia oraz kosztu przesyłki niezwłocznie przygotowujemy i wysyłamy przesyłkę na wskazany w zamówieniu adres Klienta. Zamówienia, w których skład wchodzą bilety, bez dokonanej z góry wpłaty nie będą przez nas realizowane.

12.W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien niezwłocznie poinformować sklep e-mailem na adres ppproductions@tlen.pl. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określa Procedura rozpatrywania reklamacji stanowiąca integralną cześć tego Regulaminu. Towar zostanie wymieniony na wolny od wad najszybciej jak będzie to możliwe. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. wyczerpany nakład) sklep zaproponuje w zamian inny towar lub zwróci Klientowi równowartość ceny wadliwego towaru.

13.W przypadku gdy klient nie odbierze przesyłki wysłanej zgodnie ze złożonym zamówieniem, sklep METALSHOP zastrzega sobie prawo do zablokowania konta klienta na www.metalshop.cba.pl oraz do naliczenia przed ponowną wysyłką potrójnej stawki kosztu przesyłki ( koszt nadania przesyłki + koszt zwrotu przesyłki + koszt ponownej wysyłki ).
Klienci posiadający zablokowane konto nie będą mogli złożyć nowego zamówienia do czasu odblokowania konta. W celu odblokowania konta klient zobowiązany jest do dokonania przed ponowną wysyłką przelewu wartości zamówionych płyt oraz kosztów przesyłki.

14.Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z produktu kupionego w sklepie METALSHOP w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, bez podania przyczyn rezygnacji. Rezygnacja możliwa jest tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani w żaden inny sposób naruszony. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunieciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu. Szczegółowy tryb postępowania w przedmiocie odstąpienia Klienta od umowy opisuje Procedura odstąpienia od umowy będąca integralną częścią tego Regulaminu.

15.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a sklepem METALSHOP reprezentowanym przez firmę METALSHOP Krzysztof Walkowiak, ul. Kozanowska 93, 54 - 152 Wrocław. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury, paragonu lub specyfikacji zamówienia.

16.Umowa zawierana na podstawie przepisów prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim.

17.W sprawach rozstrzygania sporów mogących powstać na tle tej umowy właściwy jest sąd wskazany w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego.

18.Niniejszy regulamin zakupów obowiązuje wyłacznie klientów indywidualnych dokonujących zakupów detalicznych. Regulamin nie ma zastosowania dla transakcji z klientami dokonującymi zakupów hurtowych, do dalszej odsprzedaży.

19.Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.metalshop.cba.pl tj. z dniem 01 stycznia 2015 roku.


Nasz adres:
METALSHOP Krzysztof Walkowiak
ul. Kozanowska 93
54 - 152 Wrocław


NIP: 8942641364

REGON: 369034639Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas.